Cwrs Llysgennad Wrecsam

Croeso i Gwrs Llysgennad Twristiaeth Wrecsam. I fod yn Llysgennad Wrecsam mae’n rhaid ichi basio tri modiwl i gyflawni tystysgrif lefel Efydd. Mae tri modiwl gorfodol angen eu cyflawni i gael tystysgrif Efydd, sef; Dyma Wrecsam Awyr Agored ac Atyniadau Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte Ar ôl i chi basio’r tri […]

Cwrs Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr

Croeso i Gwrs Llysgenhadon Twristiaeth Sir Gâr. I fod yn Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr, mae’n rhaid i chi basio tri modiwl gorfodol i ennill tystysgrif Efydd. Y modiwlau gorfodol yw; Cyflwyniad i Sir Gâr Trefi a Phentrefi Sir Gâr Bwyd a Diod Pan fyddwch wedi pasio’r modiwlau gorfodol i ennill eich tystysgrif Efydd, bydd pob […]

Cwrs Llysgennad Bannau Brycheiniog

Cwrs Llysgennad Bannau Brycheiniog

Croeso i Gwrs Llysgennad Bannau Brycheiniog. Bydd gofyn i chi gymryd tri fodiwl i ennill tystysgrif lefel Efydd a dod yn Llysgennad Bannau Brycheiniog. Bydd rhagor o fodiwlau’n cael eu rhyddhau’n fuan a byddwch yn gallu dewis y modiwlau y byddwch eisiau eu cymryd i lwyddo i gael tystysgrifau Arian ac Aur. Tystysgrif Efydd – […]

Bod yn Lysgennad Parc Cenedlaethol Eryri

Bod yn Lysgennad Parc Cenedlaethol Eryri

Diolch yn fawr am gofrestru i ddod yn Llysgennad Eryri. Byddwch yn derbyn nodyn o hysbysiad bob tro y bydd deunydd newydd wedi cael ei uwchlwytho i’r wefan. Er mwyn bod yn Lysgennad Eryri ac i ennill y dystysgrif Efydd mae’n rhaid pasio tri modiwl gorfodol. Y modiwlau gorfodol yw; Croeso i Barc Cenedlaethol Eryri […]