Borth y Gest, Porthmadog
Cwrs

Cwrs Llysgennad Gwynedd

4 Modiwl

Croeso.

Er mwyn dod yn Llysgennad Gwynedd ac i ennill y dystysgrif Efydd mae’n rhaid pasio tri modiwl gorfodol. Y modiwlau gorfodol yw:

  • Croeso i Wynedd
  • Iaith a Diwylliant
  • Cymunedau

Unwaith y byddwch wedi llwyddo i basio’r modiwlau gorfodol ac wedi ennill eich tystysgrif Efydd, bydd cwis ar gyfer pob modiwl arall ar gael, a gallwch ymgymryd ag unrhyw fodiwl o’ch dewis chi.

Nodwch mai dim ond 4 modiwl o Gwrs Llysgennad Gwynedd sydd ar gael i chi gwblhau ar hyn o bryd. Bydd y modiwlau eraill (5-9) ar gael yn fuan iawn. Diolch am eich amynedd.

Cwblhewch 3 modiwl gorfodol er mwyn bod yn Llysgennad Gwynedd Lefel Efydd.
Cwblhewch gyfanswm o 6 modiwl er mwyn bod yn Llysgennad Gwynedd Lefel Arian.
Cwblhewch gyfanswm o 9 modiwl er mwyn bod yn Llysgennad Gwynedd Lefel Aur.

TIP: Cwblhewch y modiwlau yn yr iaith y dewisoch ar y dechrau. Ni allwn warantu y byddwch yn cadw eich sgôr os byddwch chi’n newid iaith.