Llysgennad Cymru Wales Ambassador

Cynllun Llysgenhadon Cymru

Cyrsiau ar-lein am ddim i bawb ddysgu mwy am nodweddion arbennig Cymru

go North Wales Tourism Awards winner

Gwyliwch. Dysgwch.
Byddwch yn Lysgennad Cymru

Cynyddu eich gwybodaeth am Gymru a helpu eraill i gael y gorau o’u hymweliad.

Map cwrs Llysgennad Cymru
1. Cofrestru

Ar ôl i chi gofrestru gyda’r wefan, cewch fynediad i’r holl gyrsiau sydd ar gael.

2. Dewiswch ardal

Gallwch ddewis unrhyw gwrs sy’n berthnasol i ble rydych chi’n byw, neu sydd o ddiddordeb i chi.

3. Gwyliwch. Dysgwch. Byddwch yn Lysgennad Cymru

Mae pob modiwl yn gymysgedd o destun, lluniau a fideo gyda cwis ar y diwedd. Dewiswch eich modiwlau i gasglu gwobrau.

Ydych chi’n barod i ddod yn Lysgennad Cymru?

“Nid yw nifer o’n hymwelwyr â’r maes gwersylla erioed wedi aros yn yr ardal o’r blaen. Maent wedi eu syfrdanu gan harddwch Bryniau Clwyd tu ôl i’r safle a’r golygfeydd godidog. Rydym yma i ateb cwestiynau ac felly i wella ein gwybodaeth leol rydym wedi dod yn Llysgenhadon Aur. Rydym wrth ein bodd pan mae ein hymwelwyr yn gofyn cwestiynau ac rydym yn mwynhau cael yr atebion.”

Richard Hughes, Bracdy Holidays yn Llandyrnog

“Nid yw nifer o’n hymwelwyr â’r maes gwersylla erioed wedi aros yn yr ardal o’r blaen. Maent wedi eu syfrdanu gan harddwch Bryniau Clwyd tu ôl i’r safle a’r golygfeydd godidog. Rydym yma i ateb cwestiynau ac felly i wella ein gwybodaeth leol rydym wedi dod yn Llysgenhadon Aur. Rydym wrth ein bodd pan mae ein hymwelwyr yn gofyn cwestiynau ac rydym yn mwynhau cael yr atebion.”

Richard Hughes, Bracdy Holidays yn Llandyrnog