Cwrs

Bod yn Lysgennad Sir Ddinbych

13 Modiwl

I fod yn Llysgennad Sir Ddinbych mae’n rhaid ichi basio tri modiwl i gyflawni tystysgrif Efydd.

Bydd eich tri modiwl yn cynnwys dau fodiwl gorfodol ac un modiwl o’ch dewis chi. Y modiwlau gorfodol yw;

  • Croeso i Sir Ddinbych – mae un cwis ar ddiwedd y modiwl hwn
  • Trefi a Dinasoedd Sir Ddinbych – mae chwe chwis bach wrth i chi fynd drwy’r modiwl

Pan rydych wedi pasio’r modiwlau gorfodol yn llwyddiannus, bydd cwis pob modiwl arall ar agor i chi, gallwch ddewis unrhyw fodiwl i’w ddilyn nesaf.

Cwblhewch fodiwl pellach (cyfanswm o 3) i fod yn Llysgennad Sir Ddinbych Efydd.
Cwblhewch gyfanswm o 6 modiwl pellach i fod yn Llysgennad Sir Ddinbych Arian.
Cwblhewch gyfanswm o 9+ modiwl pellach i fod yn Llysgennad Sir Ddinbych Aur.

TIP: Cwblhewch y modiwlau yn yr iaith y dewisoch ar y dechrau. Ni allwn warantu y byddwch yn cadw eich sgôr os byddwch chi’n newid iaith.

Croeso i Sir Ddinbych                         

Trefi a Dinas Sir Ddinbych

Cerdded yn Sir Ddinbych

Beicio yn Sir Ddinbych                       

Hanes a Threftadaeth yn Sir Ddinbych

Y Gymraeg a Diwylliant Cymru

Celfyddydau yn Sir Ddinbych

Twristiaeth Bwyd

Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Arfordir Sir Ddinbych

Twristiaeth Gynaliadwy yn Sir Ddinbych

Dyffryn Clwyd