Anthony Pease Garn Goch
Cwrs

Cwrs Llysgennad Bannau Brycheiniog

9 Modiwl

Croeso i Gwrs Llysgennad Bannau Brycheiniog.

Bydd gofyn i chi gymryd tri fodiwl i ennill tystysgrif lefel Efydd a dod yn Llysgennad Bannau Brycheiniog.

Bydd rhagor o fodiwlau’n cael eu rhyddhau’n fuan a byddwch yn gallu dewis y modiwlau y byddwch eisiau eu cymryd i lwyddo i gael tystysgrifau Arian ac Aur.

Tystysgrif Efydd – 3 fodiwl
Tystysgrif Arian – 6 modiwl
Tystysgrif Aur – 9+ modiwl

TIP: Cwblhewch y modiwlau yn yr iaith y dewisoch ar y dechrau. Ni allwn warantu y byddwch yn cadw eich sgôr os byddwch chi’n newid iaith.

Cyflwyniad i Fannau Brycheiniog

Synnwyr o Le Bannau Brycheiniog

Pobl o’r Gorffennol

Bannau Brycheiniog: Awyr Dywyll

Geoparc y Fforest Fawr

Cyflwyniad i fioamrywiaeth, ecosystemau ac ecoleg

Trefi Bannau Brycheiniog

Hanes a Threftadaeth ym Mannau Brycheiniog

Chwedlau Bannau Brycheiniog