Cwrs

Cwrs Llysgenhadon Diwylliannol

3 Modiwl

Croeso i’r Cwrs Llysgennad Diwylliannol.

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i ddysgu am agweddau pwysig ar ddiwylliant Cymru. Mae cwis byr ar ddiwedd pob modiwl. Cymerwch bob modiwl yn ei dro. Mae’n rhaid i chi gyrraedd marc 80% ym mhob cwis er mwyn mynd yn eich blaen.

Cwblhewch y 3 modiwl cyntaf i ddod yn Llysgennad Diwylliannol Efydd.
Yna, bydd modd cwblhau 6 modiwl i ddod yn Llysgennad Diwylliannol Arian.
Ac i orffen, mae cwrs 9 modiwl i ddod yn Llysgennad Diwylliannol Aur.

TIP: Dewiswch eich iaith ar ddechrau’ch taith a glynu ati. Allwn ni ddim rhoi Sicrwydd y byddwch yn cadw’ch sgôr os byddwch chi’n newid iaith.