Cwrs

Cwrs Llysgennad Wrecsam

9 Modiwl

Croeso i Gwrs Llysgennad Twristiaeth Wrecsam. I fod yn Llysgennad Wrecsam mae’n rhaid ichi basio tri modiwl i gyflawni tystysgrif lefel Efydd.

Mae tri modiwl gorfodol angen eu cyflawni i gael tystysgrif Efydd, sef;

  • Dyma Wrecsam
  • Awyr Agored ac Atyniadau
  • Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte

Ar ôl i chi basio’r tri modiwl gorfodol cyntaf yn llwyddiannus fe gewch chi ddewis unrhyw fodiwlau wedyn.

Os byddwch yn pasio 6 modiwl i gyd byddwch yn dod yn Llysgennad Twristiaeth Arian Wrecsam.
Os byddwch yn pasio 9 neu fwy o fodiwlau i gyd byddwch yn dod yn Llysgennad Twristiaeth Aur Wrecsam.

Dylai pob modiwl gymryd tua 15 – 30 munud i’w cwblhau. Cofiwch y gallwch stopio ac ailddechrau o lle rydych wedi gadael ar unrhyw adeg yn ystod y cwrs.

TIP: Cwblhewch y modiwlau yn yr iaith y dewisoch ar y dechrau. Ni allwn warantu y byddwch yn cadw eich sgôr os byddwch chi’n newid iaith.

Dyma Wrecsam

Awyr Agored ac Atyniadau

Wrecsam: Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte

AHNE Wrecsam a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy  

Chwaraeon yn Wrecsam

Bwyd a Diod Wrecsam

Wrecsam Fyd-eang

Canol Dinas Wrecsam

Dinas Diwylliant y DU 2029