Cwrs

Cwrs Llysgennad Sir y Fflint

6 Modiwl

Croeso i Gwrs Llysgennad Twristiaeth Sir y Fflint. I fod yn Llysgennad Sir y Fflint mae’n rhaid ichi basio tri modiwl i gyflawni tystysgrif lefel Efydd.

Mae tri modiwl gorfodol angen eu cyflawni i gael tystysgrif Efydd, sef;

  • Croeso i Sir y Fflint
  • Cerdded a’r Awyr Agored
  • Treftadaeth a Diwylliant

Ar ôl i chi basio’r tri modiwl gorfodol cyntaf yn llwyddiannus fe gewch chi ddewis unrhyw fodiwlau wedyn.

Os byddwch yn pasio 6 modiwl i gyd byddwch yn dod yn Llysgennad Twristiaeth Arian Sir y Fflint.
Os byddwch yn pasio 9 neu fwy o fodiwlau i gyd byddwch yn dod yn Llysgennad Twristiaeth Aur Sir y Fflint.

Dylai pob modiwl gymryd tua 15 – 30 munud i’w cwblhau. Cofiwch y gallwch stopio ac ailddechrau o lle rydych wedi gadael ar unrhyw adeg yn ystod y cwrs.

TIP: Cwblhewch y modiwlau yn yr iaith y dewisoch ar y dechrau. Ni allwn warantu y byddwch yn cadw eich sgôr os byddwch chi’n newid iaith.