Cwrs Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr

Cwrs Llysgennad
Twristiaeth Sir Gâr

Darganfyddwch nodweddion unigryw Sir Gâr

Cwrs Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr

Discover the unique qualities of Carmarthenshire

Llysgennad Twristiaeth Sir Gaerfyddin Carmarthenshire Tourism Ambassador badge

Beth yw'r
Cynllun Llysgenhadon?

Mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfle hyfforddi ar-lein i wella’ch gwybodaeth am yr hyn y mae pob rhan o Sir Gâr yn ei gynnig i dwristiaid; ei thirweddau trawiadol, ei hanturiaethau awyr agored, ei diwylliant bywiog a’i threftadaeth gyfoethog.

Pan fyddwch yn dod yn Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr byddwch yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gyfoethogi profiad cyffredinol ymwelwyr.

Eisiau dysgu mwy am Sir Gâr?

Byddwch yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Corporate volunteer group at Cwm Bwhcel

Eisiau dysgu mwy am Sir Gâr?

Byddwch yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Corporate volunteer group at Cwm Bwhcel

“Mor falch o fod wedi cyflawni fy Ngwobr Efydd Llysgennad Sir Gaerfyrddin. Diolch yn fawr i Gyngor Sir Caerfyrddin am ddarparu cwrs mor addysgiadol a diddorol. Byddwn yn argymell i bawb sy’n frwd dros Dwristiaeth a Sir Gaerfyrddin dderbyn yr her.”

Gwyliwch. Gwrandewch. Dysgwch.
Byddwch yn Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr

Mae modd cyflawni’r Cynllun Llysgenhadon ar-lein, a hynny dim ond drwy ddilyn ychydig o fodiwlau hawdd. Dysgwch yn ôl eich cyflymder eich hun, gartref neu yn eich gweithle. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr ar y cynnwys. Mewn dim o dro byddwch yn Llysgennad Twristiaeth i Sir Gâr.

Gwyliwch. Gwrandewch. Dysgwch.
Byddwch yn Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr

TMae modd cyflawni’r Cynllun Llysgenhadon ar-lein, a hynny dim ond drwy ddilyn ychydig o fodiwlau hawdd. Dysgwch yn ôl eich cyflymder eich hun, gartref neu yn eich gweithle. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr ar y cynnwys. Mewn dim o dro byddwch yn Llysgennad Twristiaeth i Sir Gâr.

Beth yw manteision dod yn Llysgennad Twristiaeth?

 • I Chi

 • Dyfnhau eich gwybodaeth leol am yr ardal

 • Darparu profiad gwell fyth i gwsmeriaid

 • Rhoi hwb i'ch hyder i rannu gwybodaeth am Sir Gâr gydag eraill

 • Dysgu sgiliau newydd i'w hychwanegu at eich CV

 • Cyfle i ddathlu ac ymfalchïo yn ein hardal hardd

 • Rhannu syniadau ac arferion gorau gyda phobl o'r un meddylfryd

 • Bod yn rhan o grŵp diddordeb cyffredin

 • I'ch Busnes

 • Mae'n cynnig rhaglen sefydlu staff barod yn rhad ac am ddim

 • Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus

 • Helpu i gymell a chadw staff

 • Helpu i gynyddu teyrngarwch ac ymweliadau mynych

 • Helpu i hybu economi Sir Gâr

 • Darparu profiad unigryw a go iawn i ymwelwyr

 • Helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr, am faint maen nhw'n aros a'u gwariant

 • Ffordd syml ac am ddim o ychwanegu gwerth at eich busnes

 • Helpu i ddatblygu a chynnal ein cyrchfan

 • Mynediad at ystod o adnoddau ar-lein gwerthfawr am y gyrchfan y gallwch eu rhannu gyda'ch ymwelwyr

Diweddaraf o’r blog

Cyfle i ddysgu mwy am Gymru yn ystod Wythnos gyntaf Llysgenhadon Cymru

Nod Wythnos Llysgennad Cymru yw tynnu sylw at yr amrywiaeth eang o bobl sydd wedi elwa o ddod yn Llysgennad ac i annog eraill i ymuno.

Y Llysgenhadon yn eu geiriau eu hunain

Mae cynllun Llysgennad Cymru yn annog adborth. Dyma rai o’r sylwadau gwych ’rydym wedi’u derbyn.

Cynllun Llysgenhadon Cymru yn cefnogi Wythnos Dwristiaeth Cymru

Mae cynllun ar-lein sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n darparu hyfforddiant a gwybodaeth i bobl am rinweddau arbennig ardaloedd o Gymru yn annog mwy o bobl i gymryd rhan a bod yn Llysgennad

Cwrs wedi'i ariannu gan

European Agricultural Fund for Rural Development - Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.