Cwrs Llysgennad Twristiaeth Conwy

Cwrs Llysgennad
Twristiaeth Conwy

Darganfyddwch Conwy – lle mae Eryri yn cwrdd â’r môr

Cwrs Llysgennad Twristiaeth Conwy

Darganfyddwch Conwy – lle mae Eryri yn cwrdd â’r môr

Conwy Tourism Ambassador logo

Beth yw’r
Cynllun Llysgennad?

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Sir Conwy gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Pan fyddwch chi’n Lysgennad Twristiaeth Conwy byddwch yn chwarae rôl bwysig yn cyfoethogi profiad cyffredinol ymwelwyr..

Eisiau gwybod mwy am Conwy?

Dewch i fod yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

*walkers in Conwy County

Eisiau gwybod mwy am Conwy?

Dewch i fod yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

*walkers in Conwy County

“Rydw i wir wedi mwynhau gwneud y cwrs yma. Rydw i wedi dysgu llwyth am y lle
rydw i’n byw ynddo fo, ac mae gen i restr o lefydd dwi’n edrych ymlaen i fynd iddynt.”

Caryl Williams

Gwylio. Gwrando. Dysgu.
Dewch yn Llysgennad Twristiaeth Conwy

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Llysgennad Twristiaeth i Gonwy mewn dim.

Gwylio. Gwrando. Dysgu.
Dewch yn Llysgennad Twristiaeth Conwy

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Llysgennad Twristiaeth i Gonwy mewn dim.

Beth yw'r manteision o ddod yn Llysgennad?

 • I chi

 • Gwella eich gwybodaeth leol am yr ardal

 • Darparu profiad gwell fyth i ymwelwyr

 • Rhoi hwb i'ch hyder er mwyn rhannu gwybodaeth am Gonwy gydag eraill

 • Meithrin sgiliau newydd i'w rhoi ar eich CV

 • Cyfle i ddathlu a theimlo balchder ac angerdd am ein hardal hardd

 • Rhannu syniadau ac arfer dda gyda phobl o’r un fryd

 • Bod yn rhan o grŵp sydd â’r un diddordeb

 • I’ch busnes

 • Cynnig rhaglen gynefino staff sydd wedi’i pharatoi am ddim

 • Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus

 • Cymorth gyda chymhelliant staff a sut i’w cadw

 • Helpu i wella ffyddlondeb a nifer ymwelwyr sy’n galw eto

 • Helpu i roi hwb i economi Sir Conwy

 • Darparu profiadau unigryw a dilys i ymwelwyr

 • Helpu i gynyddu nifer o ymwelwyr, yr hyd y maent yn aros a’u gwariant

 • Ffordd syml ac am ddim i ychwanegu gwerth at eich busnes

 • Helpu i ddatblygu a chynnal ein cyrchfan

 • Mynediad at ystod o adnoddau ar-lein gwerthfawr am y gyrchfan y gallwch eu rhannu gyda’ch ymwelwyr

Diweddaraf o’r blog

Cyngor Gwynedd yn lansio cwrs ar-lein i ddysgu mwy am dreftadaeth, cynefinoedd a hanes y sir

Bydd modd i unrhyw un gymryd rhan yn y cwrs yn eu hamser eu hunain a bydd yn rhad ac am ddim.

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Lansio Cwrs Llysgennad Am Ddim

Lansiodd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ei gwrs llysgennad ar lein

Cynllun Llysgennad yn profi’n boblogaidd ledled Gogledd Cymru

Mae cynllun sy’n cynnig hyfforddiant a gwybodaeth i bobl ar dwristiaeth yng Ngogledd Cymru yn profi’n boblogaidd.

Cwrs wedi'i ariannu gan

Conwy County Borough Council logo European Agricultural Fund for Rural Development logo Conwy Cynhaliol logo