Cwrs Llysgennad Twristiaeth Conwy

Cwrs Llysgennad
Twristiaeth Conwy

Darganfyddwch Conwy – lle mae Eryri yn cwrdd â’r môr

Cwrs Llysgennad Twristiaeth Conwy

Darganfyddwch Conwy – lle mae Eryri yn cwrdd â’r môr

Conwy Tourism Ambassador logo

Beth yw’r
Cynllun Llysgennad?

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Sir Conwy gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Pan fyddwch chi’n Lysgennad Twristiaeth Conwy byddwch yn chwarae rôl bwysig yn cyfoethogi profiad cyffredinol ymwelwyr..

Eisiau gwybod mwy am Conwy?

Dewch i fod yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

*walkers in Conwy County

Eisiau gwybod mwy am Conwy?

Dewch i fod yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

*walkers in Conwy County

“Rydw i wir wedi mwynhau gwneud y cwrs yma. Rydw i wedi dysgu llwyth am y lle
rydw i’n byw ynddo fo, ac mae gen i restr o lefydd dwi’n edrych ymlaen i fynd iddynt.”

Caryl Williams

Gwylio. Gwrando. Dysgu.
Dewch yn Llysgennad Twristiaeth Conwy

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Llysgennad Twristiaeth i Gonwy mewn dim.

Gwylio. Gwrando. Dysgu.
Dewch yn Llysgennad Twristiaeth Conwy

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Llysgennad Twristiaeth i Gonwy mewn dim.

Beth yw'r manteision o ddod yn Llysgennad?

 • I chi

 • Gwella eich gwybodaeth leol am yr ardal

 • Darparu profiad gwell fyth i ymwelwyr

 • Rhoi hwb i'ch hyder er mwyn rhannu gwybodaeth am Gonwy gydag eraill

 • Meithrin sgiliau newydd i'w rhoi ar eich CV

 • Cyfle i ddathlu a theimlo balchder ac angerdd am ein hardal hardd

 • Rhannu syniadau ac arfer dda gyda phobl o’r un fryd

 • Bod yn rhan o grŵp sydd â’r un diddordeb

 • I’ch busnes

 • Cynnig rhaglen gynefino staff sydd wedi’i pharatoi am ddim

 • Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus

 • Cymorth gyda chymhelliant staff a sut i’w cadw

 • Helpu i wella ffyddlondeb a nifer ymwelwyr sy’n galw eto

 • Helpu i roi hwb i economi Sir Conwy

 • Darparu profiadau unigryw a dilys i ymwelwyr

 • Helpu i gynyddu nifer o ymwelwyr, yr hyd y maent yn aros a’u gwariant

 • Ffordd syml ac am ddim i ychwanegu gwerth at eich busnes

 • Helpu i ddatblygu a chynnal ein cyrchfan

 • Mynediad at ystod o adnoddau ar-lein gwerthfawr am y gyrchfan y gallwch eu rhannu gyda’ch ymwelwyr

Diweddaraf o’r blog

Teithiau ymgyfarwyddo yn llwyddiant mawr gyda busnesau lleol

Wedi’u cynllunio i amlygu cyrchfannau diddorol ac allweddol i fusnesau twristiaeth lleol.

Llysgennad Cymru yn enillwr yng Ngwobrau Twristiaeth Go North Wales

Winners in this year’s Go North Wales Tourism Awards

Llysgennad Eryri – Wythnos o Ddigwyddiadau i Ddathlu 2il Ben-blwydd

Cyfres o ddigwyddiadau amrywiol ar gyfer ein Llysgenhadon er mwyn dathlu llwyddiant y cynllun.

Cwrs wedi'i ariannu gan

Conwy County Borough Council logo European Agricultural Fund for Rural Development logo Conwy Cynhaliol logo