Cyrsiau

Cyrsiau Llysgennad Cymru

Mae cwrs Llysgennad Twristiaeth Sir y Fflint yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder i chi roi cyngor i’ch ymwelwyr am adnoddau naturiol a diwylliannol yr ardal.

Mae Cwrs Llysgenhadon Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn hyfforddiant ar-lein sy’n gwella eich gwybodaeth am gynnig twristiaeth y fwrdeistref. Mi fyddwch chi’n darganfod bod mwy i Wrecsam na mae rhywun yn sylweddoli!

Pan fyddwch yn dod yn Llysgennad Bannau Brycheiniog byddwch yn chwarae rhan bwysig mewn cyfoethogi profiadau ymwelwyr yn gyffredinol.

Mae Cwrs Llysgennad Gwynedd yn rhoi cyfle i chi i ddysgu a gwella eich gwybodaeth am rinweddau unigryw’r sir i egluro beth sy’n gwneud Gwynedd yn sir arbennig na ellir mo’i chymharu ag unrhyw le arall.

Mae’r cynllun hwn yn darparu hyfforddiant ar waith Parc Cenedlaethol Eryri, yn ogystal â rhoi gwell dealltwriaeth o’r Rhinweddau Arbennig yn yr ardal i egluro pam bod Eryri mor eithriadol.

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Sir Conwy gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Byddwch yn Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr drwy ddilyn ein cwrs hyfforddiant ar-lein am ddim, a chwarae rhan bwysig wrth gyfoethogi profiad ein hymwelwyr.

Dewch yn Llysgennad Ynys Môn trwy weithio eich ffordd trwy’r gyfres hon o fodiwlau hyfforddi ar-lein. Cewch y wybodaeth y mae ei hangen arnoch i rannu’r negeseuon am yr hyn sy’n gwneud ein hynys unigryw yn lle mor wych i ymweld ag ef, ac i fyw a gweithio ynddo.

Mae’r cynllun yn darparu pobl gyda’r hyfforddiant amdan gynnig twristiaeth Sir Ddinbych er mwyn greu cronfa gwybodaeth amdan yr adnoddau naturiol a traddodiadol yr ardal, er mwyn gwella’r profiad mae ein hymwelwyr a phobl lleol yn eu cael.

Cyrsiau Llysgennad Cymru

Mae cwrs Llysgennad Twristiaeth Sir y Fflint yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder i chi roi cyngor i’ch ymwelwyr am adnoddau naturiol a diwylliannol yr ardal.

Mae Cwrs Llysgenhadon Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn hyfforddiant ar-lein sy’n gwella eich gwybodaeth am gynnig twristiaeth y fwrdeistref. Mi fyddwch chi’n darganfod bod mwy i Wrecsam na mae rhywun yn sylweddoli!

Pan fyddwch yn dod yn Llysgennad Bannau Brycheiniog byddwch yn chwarae rhan bwysig mewn cyfoethogi profiadau ymwelwyr yn gyffredinol.

Mae Cwrs Llysgennad Gwynedd yn rhoi cyfle i chi i ddysgu a gwella eich gwybodaeth am rinweddau unigryw’r sir i egluro beth sy’n gwneud Gwynedd yn sir arbennig na ellir mo’i chymharu ag unrhyw le arall.

Mae’r cynllun hwn yn darparu hyfforddiant ar waith Parc Cenedlaethol Eryri, yn ogystal â rhoi gwell dealltwriaeth o’r Rhinweddau Arbennig yn yr ardal i egluro pam bod Eryri mor eithriadol.

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Sir Conwy gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Byddwch yn Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr drwy ddilyn ein cwrs hyfforddiant ar-lein am ddim, a chwarae rhan bwysig wrth gyfoethogi profiad ein hymwelwyr.

Dewch yn Llysgennad Ynys Môn trwy weithio eich ffordd trwy’r gyfres hon o fodiwlau hyfforddi ar-lein. Cewch y wybodaeth y mae ei hangen arnoch i rannu’r negeseuon am yr hyn sy’n gwneud ein hynys unigryw yn lle mor wych i ymweld ag ef, ac i fyw a gweithio ynddo.

Mae’r cynllun yn darparu pobl gyda’r hyfforddiant amdan gynnig twristiaeth Sir Ddinbych er mwyn greu cronfa gwybodaeth amdan yr adnoddau naturiol a traddodiadol yr ardal, er mwyn gwella’r profiad mae ein hymwelwyr a phobl lleol yn eu cael.

Cyrsiau Atodol

Mae cyrsiau rhain ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyflawni eu cymhwyster aur yn y prif gwrs sydd yn awyddus i ddiweddaru eu gwybodaeth. Drwy gyflawni un o’r modiwlau adnewyddu yma, byddwch yn derbyn tystysgrif aur newydd mewn e-bost.

Mae cyrsiau eraill wedi’u bwriadu ar gyfer Llysgenhadon sy’n dymuno ehangu eu gwybodaeth y tu hwnt i’r prif gyrsiau.

Snowdonia National Park
Mae’r modiwl hwn ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyrraedd eu cymhwyster Llysgennad Eryri Aur 2022, ac sydd yn awyddus i ail-gymhwyso fel Llysgennad Eryri Lefel Aur 2023.

Conwy County Borough Council
Sgiliau | Gwasanaeth | Cynaliadwyedd | Diogelwch – Fe gewch chi bopeth rydych ei angen ar y cwrs hwn i’ch gyrfa ym maes twristiaeth a lletygarwch lewyrchu.

Cyrsiau Atodol

Mae cyrsiau rhain ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyflawni eu cymhwyster aur yn y prif gwrs sydd yn awyddus i ddiweddaru eu gwybodaeth. Drwy gyflawni un o’r modiwlau adnewyddu yma, byddwch yn derbyn tystysgrif aur newydd mewn e-bost.

Mae cyrsiau eraill wedi’u bwriadu ar gyfer Llysgenhadon sy’n dymuno ehangu eu gwybodaeth y tu hwnt i’r prif gyrsiau.

Snowdonia National Park
Mae’r modiwl hwn ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyrraedd eu cymhwyster Llysgennad Eryri Aur 2022, ac sydd yn awyddus i ail-gymhwyso fel Llysgennad Eryri Lefel Aur 2023.

Conwy County Borough Council
Sgiliau | Gwasanaeth | Cynaliadwyedd | Diogelwch – Fe gewch chi bopeth rydych ei angen ar y cwrs hwn i’ch gyrfa ym maes twristiaeth a lletygarwch lewyrchu.