Cyrsiau

Cyrsiau Llysgennad Cymru

Dyma gyfle i ddysgu mwy am ein diwylliant a hanes Cymru, ac am ein hiaith arbennig ni.

Mae cwrs Llysgennad Twristiaeth Sir y Fflint yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder i chi roi cyngor i’ch ymwelwyr am adnoddau naturiol a diwylliannol yr ardal.

Mae Cwrs Llysgenhadon Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn hyfforddiant ar-lein sy’n gwella eich gwybodaeth am gynnig twristiaeth y fwrdeistref. Mi fyddwch chi’n darganfod bod mwy i Wrecsam na mae rhywun yn sylweddoli!

Pan fyddwch yn dod yn Llysgennad Bannau Brycheiniog byddwch yn chwarae rhan bwysig mewn cyfoethogi profiadau ymwelwyr yn gyffredinol.

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Ceredigion gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Mae Cwrs Llysgennad Gwynedd yn rhoi cyfle i chi i ddysgu a gwella eich gwybodaeth am rinweddau unigryw’r sir i egluro beth sy’n gwneud Gwynedd yn sir arbennig na ellir mo’i chymharu ag unrhyw le arall.

Mae’r cynllun hwn yn darparu hyfforddiant ar waith Parc Cenedlaethol Eryri, yn ogystal â rhoi gwell dealltwriaeth o’r Rhinweddau Arbennig yn yr ardal i egluro pam bod Eryri mor eithriadol.

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Sir Conwy gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Byddwch yn Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr drwy ddilyn ein cwrs hyfforddiant ar-lein am ddim, a chwarae rhan bwysig wrth gyfoethogi profiad ein hymwelwyr.

Dewch yn Llysgennad Ynys Môn trwy weithio eich ffordd trwy’r gyfres hon o fodiwlau hyfforddi ar-lein. Cewch y wybodaeth y mae ei hangen arnoch i rannu’r negeseuon am yr hyn sy’n gwneud ein hynys unigryw yn lle mor wych i ymweld ag ef, ac i fyw a gweithio ynddo.

Cyrsiau Llysgennad Cymru

Dyma gyfle i ddysgu mwy am ein diwylliant a hanes Cymru, ac am ein hiaith arbennig ni.

Mae cwrs Llysgennad Twristiaeth Sir y Fflint yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder i chi roi cyngor i’ch ymwelwyr am adnoddau naturiol a diwylliannol yr ardal.

Mae Cwrs Llysgenhadon Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn hyfforddiant ar-lein sy’n gwella eich gwybodaeth am gynnig twristiaeth y fwrdeistref. Mi fyddwch chi’n darganfod bod mwy i Wrecsam na mae rhywun yn sylweddoli!

Pan fyddwch yn dod yn Llysgennad Bannau Brycheiniog byddwch yn chwarae rhan bwysig mewn cyfoethogi profiadau ymwelwyr yn gyffredinol.

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Ceredigion gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Mae Cwrs Llysgennad Gwynedd yn rhoi cyfle i chi i ddysgu a gwella eich gwybodaeth am rinweddau unigryw’r sir i egluro beth sy’n gwneud Gwynedd yn sir arbennig na ellir mo’i chymharu ag unrhyw le arall.

Mae’r cynllun hwn yn darparu hyfforddiant ar waith Parc Cenedlaethol Eryri, yn ogystal â rhoi gwell dealltwriaeth o’r Rhinweddau Arbennig yn yr ardal i egluro pam bod Eryri mor eithriadol.

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Sir Conwy gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Byddwch yn Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr drwy ddilyn ein cwrs hyfforddiant ar-lein am ddim, a chwarae rhan bwysig wrth gyfoethogi profiad ein hymwelwyr.

Dewch yn Llysgennad Ynys Môn trwy weithio eich ffordd trwy’r gyfres hon o fodiwlau hyfforddi ar-lein. Cewch y wybodaeth y mae ei hangen arnoch i rannu’r negeseuon am yr hyn sy’n gwneud ein hynys unigryw yn lle mor wych i ymweld ag ef, ac i fyw a gweithio ynddo.

Cyrsiau Atodol

Mae cyrsiau rhain ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyflawni eu cymhwyster aur yn y prif gwrs sydd yn awyddus i ddiweddaru eu gwybodaeth. Drwy gyflawni un o’r modiwlau adnewyddu yma, byddwch yn derbyn tystysgrif aur newydd mewn e-bost.

Mae cyrsiau eraill wedi’u bwriadu ar gyfer Llysgenhadon sy’n dymuno ehangu eu gwybodaeth y tu hwnt i’r prif gyrsiau.

Snowdonia National Park
Mae’r modiwl hwn ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyrraedd eu cymhwyster Llysgennad Eryri Lefel Aur, ac sydd yn awyddus i ail-gymhwyso fel Llysgennad Eryri Lefel Aur 2024.

Conwy County Borough Council
Sgiliau | Gwasanaeth | Cynaliadwyedd | Diogelwch – Fe gewch chi bopeth rydych ei angen ar y cwrs hwn i’ch gyrfa ym maes twristiaeth a lletygarwch lewyrchu.

Cyrsiau Atodol

Mae cyrsiau rhain ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyflawni eu cymhwyster aur yn y prif gwrs sydd yn awyddus i ddiweddaru eu gwybodaeth. Drwy gyflawni un o’r modiwlau adnewyddu yma, byddwch yn derbyn tystysgrif aur newydd mewn e-bost.

Mae cyrsiau eraill wedi’u bwriadu ar gyfer Llysgenhadon sy’n dymuno ehangu eu gwybodaeth y tu hwnt i’r prif gyrsiau.

Snowdonia National Park
Mae’r modiwl hwn ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyrraedd eu cymhwyster Llysgennad Eryri Lefel Aur, ac sydd yn awyddus i ail-gymhwyso fel Llysgennad Eryri Lefel Aur 2024.

Conwy County Borough Council
Sgiliau | Gwasanaeth | Cynaliadwyedd | Diogelwch – Fe gewch chi bopeth rydych ei angen ar y cwrs hwn i’ch gyrfa ym maes twristiaeth a lletygarwch lewyrchu.