Cwrs Llysgennad Ceredigion

Cwrs Llysgennad
Ceredigion

Darganfod Ceredigion

Cwrs Llysgennad Ceredigion

Darganfod Ceredigion

Llysgennad Ceredigion Ambassador

Beth yw’r
Cynllun Llysgennad?

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Ceredigion gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Pan fyddwch chi’n Lysgennad Ceredigion byddwch yn chwarae rôl bwysig yn cyfoethogi profiad cyffredinol ymwelwyr.

Eisiau gwybod mwy am Ceredigion?

Dewch i fod yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Eisiau gwybod mwy am Ceredigion?

Dewch i fod yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

“Mae wedi bod yn ddiddorol dysgu am wahannol agweddau ac ardaloedd y sir. ‘Dyw’r cwrs ddim yn rhy hir nac anodd ac mae’n hawdd symud drwyddo. Rwyf yn edrych ymlaen at ddilyn y modiwlau nesaf.”
Jill Williams

Gwylio. Gwrando. Dysgu.
Dewch yn Llysgennad Ceredigion

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Llysgennad Ceredigion mewn dim.

Gwylio. Gwrando. Dysgu.
Dewch yn Llysgennad Ceredigion

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Llysgennad Ceredigion mewn dim.

Beth yw'r manteision o ddod yn Llysgennad?

 • I chi

 • Gwella eich gwybodaeth leol am yr ardal

 • Darparu profiad gwell fyth i ymwelwyr

 • Rhoi hwb i'ch hyder er mwyn rhannu gwybodaeth am Geredigion gydag eraill

 • Meithrin sgiliau newydd i'w rhoi ar eich CV

 • Cyfle i ddathlu a theimlo balchder ac angerdd am ein hardal hardd

 • Rhannu syniadau ac arfer dda gyda phobl o’r un fryd

 • Bod yn rhan o grŵp sydd â’r un diddordeb

 • I’ch busnes

 • Cynnig rhaglen gynefino staff sydd wedi’i pharatoi am ddim

 • Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus

 • Cymorth gyda chymhelliant staff a sut i’w cadw

 • Helpu i wella ffyddlondeb a nifer ymwelwyr sy’n galw eto

 • Helpu i roi hwb i economi Ceredigion

 • Darparu profiadau unigryw a dilys i ymwelwyr

 • Helpu i gynyddu nifer o ymwelwyr, yr hyd y maent yn aros a’u gwariant

 • Ffordd syml ac am ddim i ychwanegu gwerth at eich busnes

 • Helpu i ddatblygu a chynnal ein cyrchfan

 • Mynediad at ystod o adnoddau ar-lein gwerthfawr am y gyrchfan y gallwch eu rhannu gyda’ch ymwelwyr

Diweddaraf o’r blog

Cyfle i ddysgu mwy am Gymru yn ystod Wythnos gyntaf Llysgenhadon Cymru

Nod Wythnos Llysgennad Cymru yw tynnu sylw at yr amrywiaeth eang o bobl sydd wedi elwa o ddod yn Llysgennad ac i annog eraill i ymuno.

Y Llysgenhadon yn eu geiriau eu hunain

Mae cynllun Llysgennad Cymru yn annog adborth. Dyma rai o’r sylwadau gwych ’rydym wedi’u derbyn.

Cynllun Llysgenhadon Cymru yn cefnogi Wythnos Dwristiaeth Cymru

Mae cynllun ar-lein sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n darparu hyfforddiant a gwybodaeth i bobl am rinweddau arbennig ardaloedd o Gymru yn annog mwy o bobl i gymryd rhan a bod yn Llysgennad

Cwrs wedi'i ariannu gan

Cyngor Sir Ceredigion County Council