Cwrs Llysgennad Gwynedd

Cwrs
Llysgennad Gwynedd

Dewch o hyd i rinweddau unigryw Gwynedd

Cwrs Llysgennad Gwynedd

Dewch o hyd i rinweddau unigryw Gwynedd

Llysgennad Gwynedd Ambassador

Beth yw'r
Cynllun Llysgennad?

Mae Cwrs Llysgennad Gwynedd yn rhoi cyfle i chi i ddysgu a gwella eich gwybodaeth am rinweddau unigryw’r sir i egluro beth sy’n gwneud Gwynedd yn sir arbennig na ellir mo’i chymharu ag unrhyw le arall.

Pan fyddwch yn dod yn Llysgennad Gwynedd byddwch yn chwarae rhan bwysig i gyfoethogi profiad cyffredinol yr ymwelydd.

Eisiau dysgu mwy am Wynedd?

Dewch yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Ffrindiau yn cerdded, Abergwyngregyn - Friends Walking, Abergwyngregyn

Eisiau dysgu mwy am Wynedd?

Dewch yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Ffrindiau yn cerdded, Abergwyngregyn - Friends Walking, Abergwyngregyn

“Ydi hi’n bosib cael y rhan fwyaf’ o bob dim mewn un sir? Ydi. Dyna ydi Gwynedd. O’i thraethau di-ri i’w chopaon uchaf, o’i phentrefi i’w ffermydd – i’w chestyll – mae yna bob dim i bawb. Fel un gafodd ei eni, ei fagu a’i addysgu hyd nes iddo raddio yma – mae’n hawdd cymryd y lle’n ganiataol. Crud yr iaith. Cartref’ i chwedlau – o gewri i frenin a chlustiau ceffyl. Ond yr elfen bwysicaf? Ei phobol, pobol sy’n falch iawn o’u hiaith a’u Cymreictod. A dyna, i mi, ydi Cadernid Gwynedd – a dwi’n falch bod yr adnodd sobor o bwysig yma ar gael i ddweud ein stori ni.”
Aled Hughes, Cyflwynydd ac awdur

Gwyliwch. Gwrandewch. Dysgwch.
Dewch yn Llysgennad Gwynedd

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein mewn dim ond ychydig o fodiwlau hawdd. Dysgwch ar eich cyflymder eich hun, gartref neu yn eich gweithle. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr ar y cynnwys. O fewn dim, byddwch yn Llysgennad Gwynedd.

Gwyliwch. Gwrandewch. Dysgwch.
Dewch yn Llysgennad Gwynedd

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein mewn dim ond ychydig o fodiwlau hawdd. Dysgwch ar eich cyflymder eich hun, gartref neu yn eich gweithle. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr ar y cynnwys. O fewn dim, byddwch yn Llysgennad Gwynedd.

Beth yw manteision dod yn Llysgennad?

 • I chi

 • Cryfhau eich gwybodaeth leol am yr ardal

 • Darparu profiad cwsmer hyd yn oed yn well

 • Rhoi hwb i'ch hyder i rannu gwybodaeth am Wynedd gydag eraill

 • Ennill sgiliau newydd i'w hychwanegu at eich CV

 • Cyfle i ddathlu, a chael balchder ac angerdd, yn ein rhanbarth hardd

 • Rhannu syniadau ac arferion gorau gyda phobl o'r un anian

 • Bod yn rhan o grŵp yn rhannu'r un buddiannau

 • I’ch busnes

 • Yn cynnig rhaglen anwytho staff parod ac am ddim

 • Cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus

 • Help gyda chymhelliant a chadw staff

 • Helpu i gynyddu teyrngarwch ac ailadrodd ymweliadau

 • Helpu i hybu economi Gwynedd

 • Darparu profiad unigryw a dilys i ymwelwyr

 • Helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr, hyd yr arhosiad a gwariant yr ymwelydd

 • Ffordd syml, rhad ac am ddim, o ychwanegu gwerth i'ch busnes

 • Helpu i ddatblygu a chynnal ein cyrchfan

 • Mynediad i ystod o adnoddau ar-lein gwerthfawr am y gyrchfan y gallwch eu rhannu gyda'ch ymwelwyr

Diweddaraf o’r blog

Teithiau ymgyfarwyddo yn llwyddiant mawr gyda busnesau lleol

Wedi’u cynllunio i amlygu cyrchfannau diddorol ac allweddol i fusnesau twristiaeth lleol.

Llysgennad Cymru yn enillwr yng Ngwobrau Twristiaeth Go North Wales

Winners in this year’s Go North Wales Tourism Awards

Llysgennad Eryri – Wythnos o Ddigwyddiadau i Ddathlu 2il Ben-blwydd

Cyfres o ddigwyddiadau amrywiol ar gyfer ein Llysgenhadon er mwyn dathlu llwyddiant y cynllun.

Cwrs wedi'i ariannu gan

Cyngor Gwynedd Council logo Cronfa Dreftadaeth Heritage Fund logo