Cwrs Llysgennad Gwynedd

Cwrs
Llysgennad Gwynedd

Dewch o hyd i rinweddau unigryw Gwynedd

Cwrs Llysgennad Gwynedd

Dewch o hyd i rinweddau unigryw Gwynedd

Llysgennad Gwynedd Ambassador

Beth yw'r
Cynllun Llysgennad?

Mae Cwrs Llysgennad Gwynedd yn rhoi cyfle i chi i ddysgu a gwella eich gwybodaeth am rinweddau unigryw’r sir i egluro beth sy’n gwneud Gwynedd yn sir arbennig na ellir mo’i chymharu ag unrhyw le arall.

Pan fyddwch yn dod yn Llysgennad Gwynedd byddwch yn chwarae rhan bwysig i gyfoethogi profiad cyffredinol yr ymwelydd.

Eisiau dysgu mwy am Wynedd?

Dewch yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Ffrindiau yn cerdded, Abergwyngregyn - Friends Walking, Abergwyngregyn

Eisiau dysgu mwy am Wynedd?

Dewch yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Ffrindiau yn cerdded, Abergwyngregyn - Friends Walking, Abergwyngregyn

“Ydi hi’n bosib cael y rhan fwyaf’ o bob dim mewn un sir? Ydi. Dyna ydi Gwynedd. O’i thraethau di-ri i’w chopaon uchaf, o’i phentrefi i’w ffermydd – i’w chestyll – mae yna bob dim i bawb. Fel un gafodd ei eni, ei fagu a’i addysgu hyd nes iddo raddio yma – mae’n hawdd cymryd y lle’n ganiataol. Crud yr iaith. Cartref’ i chwedlau – o gewri i frenin a chlustiau ceffyl. Ond yr elfen bwysicaf? Ei phobol, pobol sy’n falch iawn o’u hiaith a’u Cymreictod. A dyna, i mi, ydi Cadernid Gwynedd – a dwi’n falch bod yr adnodd sobor o bwysig yma ar gael i ddweud ein stori ni.”
Aled Hughes, Cyflwynydd ac awdur

Gwyliwch. Gwrandewch. Dysgwch.
Dewch yn Llysgennad Gwynedd

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein mewn dim ond ychydig o fodiwlau hawdd. Dysgwch ar eich cyflymder eich hun, gartref neu yn eich gweithle. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr ar y cynnwys. O fewn dim, byddwch yn Llysgennad Gwynedd.

Gwyliwch. Gwrandewch. Dysgwch.
Dewch yn Llysgennad Gwynedd

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein mewn dim ond ychydig o fodiwlau hawdd. Dysgwch ar eich cyflymder eich hun, gartref neu yn eich gweithle. Darllenwch bob modiwl, gwyliwch glipiau fideo, gwrandewch ar arbenigwyr lleol, ac yna atebwch gwis byr ar y cynnwys. O fewn dim, byddwch yn Llysgennad Gwynedd.

Beth yw manteision dod yn Llysgennad?

 • I chi

 • Cryfhau eich gwybodaeth leol am yr ardal

 • Darparu profiad cwsmer hyd yn oed yn well

 • Rhoi hwb i'ch hyder i rannu gwybodaeth am Wynedd gydag eraill

 • Ennill sgiliau newydd i'w hychwanegu at eich CV

 • Cyfle i ddathlu, a chael balchder ac angerdd, yn ein rhanbarth hardd

 • Rhannu syniadau ac arferion gorau gyda phobl o'r un anian

 • Bod yn rhan o grŵp yn rhannu'r un buddiannau

 • I’ch busnes

 • Yn cynnig rhaglen anwytho staff parod ac am ddim

 • Cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus

 • Help gyda chymhelliant a chadw staff

 • Helpu i gynyddu teyrngarwch ac ailadrodd ymweliadau

 • Helpu i hybu economi Gwynedd

 • Darparu profiad unigryw a dilys i ymwelwyr

 • Helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr, hyd yr arhosiad a gwariant yr ymwelydd

 • Ffordd syml, rhad ac am ddim, o ychwanegu gwerth i'ch busnes

 • Helpu i ddatblygu a chynnal ein cyrchfan

 • Mynediad i ystod o adnoddau ar-lein gwerthfawr am y gyrchfan y gallwch eu rhannu gyda'ch ymwelwyr

Diweddaraf o’r blog

Cyfle i ddysgu mwy am Gymru yn ystod Wythnos gyntaf Llysgenhadon Cymru

Nod Wythnos Llysgennad Cymru yw tynnu sylw at yr amrywiaeth eang o bobl sydd wedi elwa o ddod yn Llysgennad ac i annog eraill i ymuno.

Y Llysgenhadon yn eu geiriau eu hunain

Mae cynllun Llysgennad Cymru yn annog adborth. Dyma rai o’r sylwadau gwych ’rydym wedi’u derbyn.

Cynllun Llysgenhadon Cymru yn cefnogi Wythnos Dwristiaeth Cymru

Mae cynllun ar-lein sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n darparu hyfforddiant a gwybodaeth i bobl am rinweddau arbennig ardaloedd o Gymru yn annog mwy o bobl i gymryd rhan a bod yn Llysgennad

Cwrs wedi'i ariannu gan

Cyngor Gwynedd Council logo Cronfa Dreftadaeth Heritage Fund logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro