Cwrs Llysgenhadon Twristiaeth Sir y Fflint

Cwrs Llysgenhadon
Twristiaeth Sir y Fflint

Helpu ymwelwyr i fwynhau rhinweddau arbennig Sir y Fflint

Cwrs Llysgenhadon Twristiaeth Sir y Fflint

Helpu ymwelwyr i fwynhau rhinweddau arbennig Sir y Fflint

Llysgennad Twristiaeth Sir y Fflint Flintshire Tourism Ambassador

Beth yw’r
Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth?

Mae’r cynllun yn darparu pobl gyda’r hyfforddiant amdan gynnig twristiaeth Sir y Fflint er mwyn greu cronfa gwybodaeth amdan yr adnoddau naturiol a traddodiadol yr ardal, er mwyn gwella’r profiad mae ein hymwelwyr a phobl lleol yn eu cael.

Dewch i fod yn Llysgennad Twristiaeth Sir y Fflint – mae’n am ddim, hyblyg, gwybodus a hwyl!

Eisiau gwybod mwy am Sir y Fflint?

Dewch i fod yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Colliers Mine

Eisiau gwybod mwy am Sir y Fflint?

Dewch i fod yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Colliers Mine

“Mae hwn yn gwrs pleserus a diddorol sydd wedi dysgu llawer o ffeithiau a pherlau cudd i mi am Sir y Fflint. Gallwch ei wneud ar eich cyflymder eich hun felly byddwn yn ei argymell i unrhyw un a hoffai ddod i adnabod Sir y Fflint yn well.”

Gwyliwch. Dysgwch.
Byddwch yn Lysgennad Sir y Fflint

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Lysgennad Twristiaeth Sir y Fflint mewn dim.

Gwyliwch. Dysgwch.
Byddwch yn Lysgennad Sir y Fflint

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Lysgennad Twristiaeth Sir y Fflint mewn dim.

Beth yw'r manteision o fod yn Lysgennad Twristiaeth?

Mae sawl mantais o gwblhau’r modiwlau a bod yn Lysgennad Twristiaeth:

 • I Chi

 • Gwella eich gwybodaeth leol am yr ardal

 • Darparu profiad gwell fyth i gwsmeriaid

 • Meithrin sgiliau newydd i’w hychwanegu at eich CV

 • Cyfle i ddathlu a theimlo balchder ac angerdd am ein rhanbarth hardd

 • Rhannu syniadau ac arfer orau â phobl debyg i chi

 • Cyfle i fod yn rhan o grŵp sydd â’r un diddordeb

 • I’ch Busnes

 • Cynnig rhaglen gynefino staff sydd wedi’i pharatoi am ddim

 • Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus

 • Cymorth â chymell a chadw staff

 • Taflenni twristiaeth am ddim yn uniongyrchol i’ch drws

 • Helpu i wella ffyddlondeb a nifer yr ymwelwyr sy’n galw eto

 • Helpu i roi hwb i economi Sir y Fflint

 • Darparu profiad unigryw a go iawn i ymwelwyr

 • Helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr, hyd eu cyfnod yma a'u gwariant

 • Ffordd syml ac am ddim i ychwanegu gwerth at eich busnes

 • Helpu i ddatblygu a chynnal ein cyrchfan

Diweddaraf o’r Blog

Cyfle i ddysgu mwy am Gymru yn ystod Wythnos gyntaf Llysgenhadon Cymru

Nod Wythnos Llysgennad Cymru yw tynnu sylw at yr amrywiaeth eang o bobl sydd wedi elwa o ddod yn Llysgennad ac i annog eraill i ymuno.

Y Llysgenhadon yn eu geiriau eu hunain

Mae cynllun Llysgennad Cymru yn annog adborth. Dyma rai o’r sylwadau gwych ’rydym wedi’u derbyn.

Cynllun Llysgenhadon Cymru yn cefnogi Wythnos Dwristiaeth Cymru

Mae cynllun ar-lein sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n darparu hyfforddiant a gwybodaeth i bobl am rinweddau arbennig ardaloedd o Gymru yn annog mwy o bobl i gymryd rhan a bod yn Llysgennad

Cwrs wedi'i ariannu gan

Cyngor Sir y Fflint - Flintshire County Council Asiantaeth Datblygu Gwledig - Rural Development Agency European Agricultural Fund for Rural Development logo