Cwrs Llysgenhadon Twristiaeth Sir y Fflint

Cwrs Llysgenhadon
Twristiaeth Sir y Fflint

Helpu ymwelwyr i fwynhau rhinweddau arbennig Sir y Fflint

Cwrs Llysgenhadon Twristiaeth Sir y Fflint

Helpu ymwelwyr i fwynhau rhinweddau arbennig Sir y Fflint

Llysgennad Twristiaeth Sir y Fflint Flintshire Tourism Ambassador

Beth yw’r
Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth?

Mae’r cynllun yn darparu pobl gyda’r hyfforddiant amdan gynnig twristiaeth Sir y Fflint er mwyn greu cronfa gwybodaeth amdan yr adnoddau naturiol a traddodiadol yr ardal, er mwyn gwella’r profiad mae ein hymwelwyr a phobl lleol yn eu cael.

Dewch i fod yn Llysgennad Twristiaeth Sir y Fflint – mae’n am ddim, hyblyg, gwybodus a hwyl!

Eisiau gwybod mwy am Sir y Fflint?

Dewch i fod yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Colliers Mine

Eisiau gwybod mwy am Sir y Fflint?

Dewch i fod yn Llysgennad

Profiadau llysgennad

Colliers Mine

“Mae hwn yn gwrs pleserus a diddorol sydd wedi dysgu llawer o ffeithiau a pherlau cudd i mi am Sir y Fflint. Gallwch ei wneud ar eich cyflymder eich hun felly byddwn yn ei argymell i unrhyw un a hoffai ddod i adnabod Sir y Fflint yn well.”

Gwyliwch. Dysgwch.
Byddwch yn Lysgennad Sir y Fflint

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Lysgennad Twristiaeth Sir y Fflint mewn dim.

Gwyliwch. Dysgwch.
Byddwch yn Lysgennad Sir y Fflint

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Lysgennad Twristiaeth Sir y Fflint mewn dim.

Beth yw'r manteision o fod yn Lysgennad Twristiaeth?

Mae sawl mantais o gwblhau’r modiwlau a bod yn Lysgennad Twristiaeth:

 • I Chi

 • Gwella eich gwybodaeth leol am yr ardal

 • Darparu profiad gwell fyth i gwsmeriaid

 • Meithrin sgiliau newydd i’w hychwanegu at eich CV

 • Cyfle i ddathlu a theimlo balchder ac angerdd am ein rhanbarth hardd

 • Rhannu syniadau ac arfer orau â phobl debyg i chi

 • Cyfle i fod yn rhan o grŵp sydd â’r un diddordeb

 • I’ch Busnes

 • Cynnig rhaglen gynefino staff sydd wedi’i pharatoi am ddim

 • Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus

 • Cymorth â chymell a chadw staff

 • Taflenni twristiaeth am ddim yn uniongyrchol i’ch drws

 • Helpu i wella ffyddlondeb a nifer yr ymwelwyr sy’n galw eto

 • Helpu i roi hwb i economi Sir y Fflint

 • Darparu profiad unigryw a go iawn i ymwelwyr

 • Helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr, hyd eu cyfnod yma a'u gwariant

 • Ffordd syml ac am ddim i ychwanegu gwerth at eich busnes

 • Helpu i ddatblygu a chynnal ein cyrchfan

Diweddaraf o’r Blog

Cynllun Llysgenhadon Cymru yn cefnogi Wythnos Dwristiaeth Cymru

Mae cynllun ar-lein sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n darparu hyfforddiant a gwybodaeth i bobl am rinweddau arbennig ardaloedd o Gymru yn annog mwy o bobl i gymryd rhan a bod yn Llysgennad

Lansio Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Newydd yn Sir y Fflint

Flintshire has recently launched a brand-new Tourism Ambassador Scheme just in time for the summer holidays.

Teithiau ymgyfarwyddo yn llwyddiant mawr gyda busnesau lleol

Wedi’u cynllunio i amlygu cyrchfannau diddorol ac allweddol i fusnesau twristiaeth lleol.

Cwrs wedi'i ariannu gan

Cyngor Sir y Fflint - Flintshire County Council Asiantaeth Datblygu Gwledig - Rural Development Agency European Agricultural Fund for Rural Development logo