Conwy Ambassador banner
Cwrs

Bod yn Lysgennad Sir Conwy

14 Modiwl

I fod yn Llysgennad Twristiaeth Conwy, bydd yn rhaid i chi basio tri modiwl i ennill tystysgrif Efydd.

Bydd y tri modiwl yn cynnwys dau fodiwl gorfodol ac un o’ch dewis chi. Y modiwlau gorfodol yw:

  • Croeso i Sir Conwy – mae un cwis ar ddiwedd y modiwl hwn.
  • Trefi a phentrefi – mae tri cwis byr wrth i chi fynd drwy’r modiwl hwn.

Pan fyddwch wedi pasio’r modiwlau gorfodol, bydd yr holl fodiwlau a’r cwisiau eraill ar agor i chi a gallwch ddewis pa un i’w wneud nesaf.

Cwblhewch un modiwl arall (i wneud cyfanswm o 3) i ddod yn Llysgennad Twristiaeth Conwy Efydd.
Cwblhewch gyfanswm o 6 modiwl i ddod yn Llysgennad Twristiaeth Conwy Arian.
Cwblhewch 9+ modiwl i ddod yn Llysgennad Twristiaeth Conwy Aur.

TIP: Cwblhewch y modiwlau yn yr iaith y dewisoch ar y dechrau. Ni allwn warantu y byddwch yn cadw eich sgôr os byddwch chi’n newid iaith.

Croeso i Sir Conwy

Trefi a Phentrefi yn Sir Conwy

Y Gymraeg a Diwylliant Cymru

Hanes Sir Conwy

Safleoedd Treftadaeth yn Sir Conwy

Cerdded yn Sir Conwy

Beicio yn Sir Conwy

Adrenalin ac Antur yn Sir Conwy

Y Celfyddydau yn Sir Conwy

Bwyd a Diod yn Sir Conwy

Arfordir Sir Conwy

Hamdden yn Sir Conwy

Twristiaeth Gynaliadwy Werdd

Diogelwch Ymwelwyr yn y Mynyddoedd ac Ar y Môr