Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn, angen cymorth, neu eisiau rhoi adborth i ni am gwrs penodol, gallwch ddewis un o’r cysylltiadau isod i gysylltu â ni.

Cwrs Llysgennad Twristiaeth Conwy

llysgennadtwristiaeth@conwy.gov.uk

Cwrs Llysgennad Parc Cenedlaethol Eryri

Llysgennad.Eryri@eryri.llyw.cymru

Cwrs Llysgennad Gwynedd

llysgennad@gwynedd.llyw.cymru

Cwrs Llysgennad Ynys Môn

twristiaethtourism@ynysmon.llyw.cymru

Cwrs Llysgennad Wrecsam

ambassadors@wrexham.gov.uk

Cwrs Llysgennad Ceredigion

croeso@ceredigion.gov.uk

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych

twristiaeth@sirddinbych.gov.uk

Gwrs Llysgennad Bannau Brycheiniog

ambassador@beacons-npa.gov.uk

Cwrs Llysgennad Twristiaeth Sir Gâr

twristiaeth@sirgar.gov.uk

Cwrs Llysgennad Twristiaeth Sir y Fflint

Business.Dev@flintshire.gov.uk

Cwrs Llysgenhadon Diwylliannol

Cymraeg2050@llyw.cymru

Ambassador Wales logo