Cofrestru ar gyfer cwrs

  • Sylwch na allwn newid eich cyfeiriad e-bost unwaith y byddwch wedi cofrestru ar y wefan. Felly mae'n bwysig, wrth gofrestru, i ddefnyddio cyfeiriad e-bost y bydd gennych fynediad ato bob amser. Os bydd cyfeiriad e-bost yn newid, bydd rhaid cofrestru cyfrif newydd a dilyn y cwrs/cyrsiau eto. Diolch.
  • Nodwch enw’ch sefydliad neu fusnes, neu os nad yw hynny'n berthnasol nodwch p'un a ydych yn unigolyn, myfyriwr, ymwelydd rheolaidd ac ati.